مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم
Z A R T A J

کاهش ۶۰ درصدی توزیع کنجاله سویا در بازار

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: میزان توزیع کنجاله سویا در بازار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.
ابوالحسن خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران  گفت: میزان توزیع کنجاله سویا در بازار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.
خلیلی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد دانه های روغنی وارداتی برای تولید کنجاله مورد نیاز برای مصرف دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: در شش ماهه نخست امسال ۳۶ درصد واردات دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش روبرو شده است.
وی با تاکید بر اینکه واردات کنجاله سویا نسبت به مشابه در سال گذشته ۵۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اظهارداشت: همین مسئله تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار را بر هم زده است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر اینکه واردات جو نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۲۵ درصد کاهش روبه رو بوده است، ادامه داد: واردات ذرت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش واردات ذرت بدون نظم بوده است، گفت: از اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال ذرت برای عرضه در بازار وجود نداشته است.


ZARTAJ COMMERCIAL GROUP

zartajj.com

O F F I C I A L W E B S I T E