مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم
Z A R T A J

واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار نهاده دریافت می‌کنند

سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان گفت: تامین نهاده‌ها و جلوگیری از قاچاق دام سبک در برخی استان‌ها و افزایش میزان عرضه در بازار دلیل کاهش و ثبات گوشت قرمز در بازار است.
اسماعیل نادری در حاشیه کارگروه تنظیم بازار استان با بیان اینکه اتحادیه‌های مرتبط نسبت به نصب قیمت‌های مصوب اقدام کنند، اظهار داشت: همچنین اتاق اصناف و سازمان‌های حمایتی بر قیمت‌های نظارت خواهند کرد.
سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان ابراز امیدواری کرد در زمان حاضر قیمت گوشت سفید که از قیمت مصوب بالاتر است با تصمیمات اخذ شده قیمت گوشت سفید به سمت ثبات حرکت کند.
وی با اشاره به قیمت روغن اضافه کرد: بخش عمده مشکلات روغن حل شده و فروشگاه‌های بزرگ سهمیه خود را دریافت کردند همچنین نسبت به توزیع آن در واحدهای کوچک اقدام شده است؛ همچنین قیمت تخم مرغ نسبت به ۲ ماه گذشته روند کاهشی دارد به گونه‌ای که اکنون با قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود.
نادری یادآور شد: امید است با تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور طی ۲ هفته آینده قیمت شیر خام نیز به ثبات برسد؛ همچنین سه کالای شیر، ماست کم چرب و پنیر در راستای صنایع لبنی قیمت مصوب دارند و در صورتی که این کالاها قیمت مصوب را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان گفت: طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت ارز هم مواجه بودیم که باعث شد بخش عمده‌ای از کالاها و مواد اولیه تولید را تحت الشعاع قرار دهد و باعث افزایش قیمت‌ها بشود آنچه مهم است ثبات در بازار است وقتی ثبات در بازار نباشد بدون برنامه ریزی افزایش و یا کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.


ZARTAJ COMMERCIAL GROUP

zartajj.com

O F F I C I A L W E B S I T E